2-(2'pyridyl)-4,6-diphenylphosphinine : synthesis, characterization, and reactivity of novel transition metal complexes based on aromatic phosphorus heterocycles

I.M.J. Krom, de

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

465 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Faculteit Scheikundige Technologie
Begeleider(s)/adviseur
  • Muller, Christian, Promotor
  • Vogt, Dieter, Promotor
Datum van toekenning30 sep 2015
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3898-0
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit