2 + 1 REMPI on molecular nitrogen through the 1Σ+ g (II)-state

J. Bominaar, C. Schoemaecker, N.J. Dam, J.J. Meulen, ter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

The REMPI spectrum of molecular nitrogen, N2, was examined by tuning a focused ArF excimer laser beam in the range of 51 600–51 800 cm-1 and collecting the fluorescence from the Hopfield lines of ). The resulting spectrum was tentatively assigned at the two-photon level to rotational structure in the double potential energy well. To our knowledge this double well has not been seen experimentally before.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)242-246
Aantal pagina's5
TijdschriftChemical Physics Letters
Volume435
Nummer van het tijdschrift4-6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2007

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '2 + 1 REMPI on molecular nitrogen through the 1Σ+ g (II)-state'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit