2-(1 H-1,2,3-Triazol-4-yl)-pyridine ligands as alternatives to 2,2-'bipyridines in ruthenium(II) complexes

B. Happ, C. Friebe, A. Winter, M. Hager, R. Hoogenboom, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

95 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '2-(1 H-1,2,3-Triazol-4-yl)-pyridine ligands as alternatives to 2,2-'bipyridines in ruthenium(II) complexes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Material Science