2-[1-(1-Naphthyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]pyridine

B. Happ, R. Hoogenboom, A. Winter, M.D. Hager, S.O. Baumann, G. Kickelbick, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
107 Downloads (Pure)

Samenvatting

In the crystal structure of the title compound, C17H12N4, the angle between the naphthalene and 1H-1,2,3-triazole ring systems is 71.02 (4)° and that between the pyridine and triazole rings is 8.30 (9)°.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)o1146-sup-8
TijdschriftActa Crystallographica, Section E: Structure Reports
VolumeE65
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '2-[1-(1-Naphthyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]pyridine'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit