1st ISG master class for PhD students

J. Hoof, van, T. Derksen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)183-183
Aantal pagina's1
TijdschriftGerontechnology
Volume5
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit