1H-NMR Imaging of fimbria fornix lesions in the rat brain

R.M. Dijkhuizen, H.J. Muller, K.S. Tamminga, H.A.A.J. Doremalen, B.M. Spruijt, K. Nicolaij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '1H-NMR Imaging of fimbria fornix lesions in the rat brain'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Neuroscience