1H and 31P NMR magnetization transfer studies of hindleg muscle in wild-type and creatine kinase-deficient mice

M.J. Kruiskamp, G. Vliet, van, K. Nicolaij

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    21 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van '1H and 31P NMR magnetization transfer studies of hindleg muscle in wild-type and creatine kinase-deficient mice'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicijnen en Levenswetenschappen