1/f- Ruis in halfgeleiders

F.N. Hooge

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

228 Downloads (Pure)

Samenvatting

Elektrische geleiding vertoont in het algemeen 1/f-ruis. Deze veel voorkomende en onbegrepen vorm van ruis is in halfgeleiders vaak intensief. Een aantal experimentele feiten staan vast. Deze kunnen samengevat worden in een empirische relatie voor de grootte van de ruis. Er zijn experimenten ontworpen die tot de conclusie leiden dat het de beweeglijkheid van de vrije ladingdragers is die ruist, en niet het aantal. Andere experimenten hebben aangetoond, dat de bron van de ruis in de beweeglijkheid gezocht moet worden in de verstrooiing door het rooster.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)71-73
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Natuurkunde. A
Volume49
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1983

Citeer dit