1/f Optical Fluctuations In Quantum Well Laser Diodes

A.V. Belyakov, L.K.J. Vandamme, A.V. Yakimov

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
TitelINCF 2005
Pagina's365-368
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit