1/f noise of point contacts affected by uniform films

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

35 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '1/f noise of point contacts affected by uniform films'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie