1/f noise in silicon devices

R.H.M. Clevers

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  549 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
  Begeleider(s)/adviseur
  • Kleinpenning, T.G.M., Promotor
  • Hooge, F.N., Promotor
  Datum van toekenning15 apr 1988
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit