1/f noise in permalloy

J. Briaire

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

654 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • van Bokhoven, Wim, Promotor
  • Gijs, M.A.M., Promotor, Externe Persoon
  • Vandamme, Lode K.J., Co-Promotor
Datum van toekenning5 okt 2000
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-1770-4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit

Briaire, J. (2000). 1/f noise in permalloy. Technische Universiteit Eindhoven. https://doi.org/10.6100/IR536036