1/f And RTS Noise In Submicron Devices: Faster Is Noisier

L.K.J. Vandamme, M Macucci

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TitelUPon 2005
Pagina's436-443
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit

Vandamme, L. K. J., & Macucci, M. (2005). 1/f And RTS Noise In Submicron Devices: Faster Is Noisier. In UPon 2005 (blz. 436-443)