160 Gb/s OTDM networking using deployed fibers

J.P. Turkiewicz, E. Tangdiongga, G. Lehmann, H. Rohde, W. Schairer, Y.R. Zhou, E.S.R. Sikora, A. Lord, D. Payne, G.D. Khoe, H. Waardt, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

49 Citaten (Scopus)
186 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '160 Gb/s OTDM networking using deployed fibers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie