160-Gb/s Optical packet switching subsystem with a monolithic optical phased-array switch

I.M. Soganci, N. Calabretta, T. Tanemura, W. Wang, O. Raz, K. Higuchi, K.A. Williams, T. Vries, de, H.J.S. Dorren, Y. Nakano

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

13 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '160-Gb/s Optical packet switching subsystem with a monolithic optical phased-array switch'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen