160 Gb/s error-free transmission through a 100-km fibre link with mid-span all-optical SOA-based wavelength conversion

J. Herrera Llorente, O. Raz, Y. Liu, E. Tangdiongga, F. Ramos, J. Marti, H. Waardt, de, A.M.J. Koonen, G.D. Khoe, H.J.S. Dorren

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '160 Gb/s error-free transmission through a 100-km fibre link with mid-span all-optical SOA-based wavelength conversion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie