160 Gb/s all-optical packet switching with label rewriting

N. Calabretta, H.D. Jung, E. Tangdiongga, A.M.J. Koonen, H.J.S. Dorren

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
15 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '160 Gb/s all-optical packet switching with label rewriting'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen