160-Gb/s all-optical packet-switching with in-band filter-based label extraction and a hybrid-integrated optical flip-flop

J. Herrera Llorente, E. Tangdiongga, Y. Liu, M.T. Hill, R. McDougall, A. Poustie, G.D. Maxwell, F. Ramos, J. Marti, H. Waardt, de, G.D. Khoe, A.M.J. Koonen, H.J.S. Dorren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '160-Gb/s all-optical packet-switching with in-band filter-based label extraction and a hybrid-integrated optical flip-flop'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen