160-Gb/s all-optical packet switching over a 110-km field installed optical fiber link

J. Herrera Llorente, O. Raz, E. Tangdiongga, Y. Liu, H.C.H. Mulvad, F. Ramos, J. Marti, G. Maxwell, A. Poustie, M.T. Hill, H. Waardt, de, G.D. Khoe, A.M.J. Koonen, H.J.S. Dorren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

28 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '160-Gb/s all-optical packet switching over a 110-km field installed optical fiber link'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie