160 Gb/s all-optical contention resolution with prioritization using integrated photonic components

P. Bakopoulos, P. Zakynthinos, E. Kehayas, L. Stampoulidis, F. Fresi, C. Porzi, N. Calabretta, C. Kouloumentas, D. Petrantonakis, A. Maziotis, C. Stamatiadis, D. Apostolopoulos, M. Guina, D. Klonidis, L. Poti, E. Tangdiongga, A. Poustie, G. Maxwell, I. Tomkos, A. BogoniH.J.S. Dorren, H. Avramopoulos

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
39 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '160 Gb/s all-optical contention resolution with prioritization using integrated photonic components'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen