160 Gbit/s all-optical SOA-based wavelength conversion and error-free transmission through two 50km fibre links

Y. Liu, J. Herrera Llorente, O. Raz, E. Tangdiongga, F. Ramos, J. Marti, H. Waardt, de, A.M.J. Koonen, G.D. Khoe, H.J.S. Dorren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
154 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '160 Gbit/s all-optical SOA-based wavelength conversion and error-free transmission through two 50km fibre links'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen