160 Gbit/s all-optical SOA-based wavelength conversion and error-free transmission through two 50km fibre links

Y. Liu, J. Herrera Llorente, O. Raz, E. Tangdiongga, F. Ramos, J. Marti, H. Waardt, de, A.M.J. Koonen, G.D. Khoe, H.J.S. Dorren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
161 Downloads (Pure)

Samenvatting

160 Gbit/s transmission through a 50 km fibre link followed by 160 Gbit/s all-optical SOA-based wavelength conversion, and subsequently the converted 160 Gbit/s signal is successfully transmitted through another 50 km fibre link, is demonstrated. Error-free operation is achieved with acceptable penalty levels in the whole experimental system.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1447-1449
Aantal pagina's2
TijdschriftElectronics Letters
Volume43
Nummer van het tijdschrift25
DOI's
StatusGepubliceerd - 2007

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '160 Gbit/s all-optical SOA-based wavelength conversion and error-free transmission through two 50km fibre links'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit