1.6-b/s/Hz spectrally efficient transmission over 1,700 km of SSMF using 40 x 85.6-Gbit/s POLMUX-RZ-DQPSK

D. Borne, van den, S.L. Jansen, E. Gottwald, P.M. Krummrich, G.D. Khoe, H. Waardt, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

68 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Abstract We discuss high spectral efficient long-haul transmission using multilevel modulation formats. In particular, we investigate long-haul transmission with a 1.6-b/s/Hz spectral efficiency using polarization-multiplexed return-to-zero differential quadrature phase-shift keying. In an experimental demonstration, we show 40 times 85.6-Gb/s transmission with a 50-GHz channel spacing over 1700 km (18 times 94.5 km) of standard-single-mode fiber
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)222-232
Aantal pagina's11
TijdschriftJournal of Lightwave Technology
Volume25
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2007

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '1.6-b/s/Hz spectrally efficient transmission over 1,700 km of SSMF using 40 x 85.6-Gbit/s POLMUX-RZ-DQPSK'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit