15N NMR spectroscopy of labeled alkoxyamines. 15N-Labeled model compounds for nitroxide-trapping studies in free-radical (co)polymerization

P. Kelemen, J. Lugtenburg, B. Klumperman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '15N NMR spectroscopy of labeled alkoxyamines. 15N-Labeled model compounds for nitroxide-trapping studies in free-radical (co)polymerization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen