155Gd Mössbauer effect and magnetic properties of novel RT2B2C compounds with TNi, Co

F. M. Mulder, J.H.V.J. Brabers, R. Coehoorn, R. C. Thiel, K.H.J. Buschow, F. R. de Boer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

35 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '155Gd Mössbauer effect and magnetic properties of novel RT2B2C compounds with TNi, Co'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen