155Gd Mössbauer effect and magnetic properties of Gd2Co17Nx

F. M. Mulder, R. C. Thiel, R. Coehoorn, T. H. Jacobs, K.H.J. Buschow

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '155Gd Mössbauer effect and magnetic properties of Gd2Co17Nx'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen