1.55-μm range InAs/InP (100) quantum dot telecom devices

R. Nötzel, S. Anantathanasarn, P.J. Veldhoven, van, Y. Barbarin, E.A.J.M. Bente, M.K. Smit, N.I. Cade, H. Kamada, B. Satpati, A. Trampert

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Samenvatting

Lasing and sharp line emission in the 1.55-µm wavelength region is demonstrated from ensembles and single InAs quantum dots (QDs) embedded in InGaAsP on InP (100) by metalorganic vapor phase epitaxy (MOVPE). Wavelength tuning of the QDs is achieved through the insertion of ultra-thin (1-2 monolayers) GaAs interlayers underneath the InAs QDs. To increase the active volume widely-stacked QD layers are identically reproduced. Closely-stacked QDs reveal unpolarized emission from the cleaved side due to vertical electronic coupling which is important for polarization insensitive semiconductor optical amplifiers. Fabry-Perot narrow ridge-waveguide lasers implementing five layers of widely-stacked QDs as gain medium operate in continuous wave mode at room temperature with low threshold current, low transparency current density of 6 A/cm2 per QD layer, and low loss of 4.2 cm-1, which are accompanied by a 80 nm wide gain spectrum. Device performance does not suffer from sidewall recombination in deeply-etched QD lasers which possess similar threshold currents as shallowly-etched ones and do not deteriorate with time. This allows the fabrication of mono-mode and compact devices with small bending radii, as demonstrated by the operation of a QD ring laser with 40-GHz free spectral range. Micro-PL of single QDs exhibits sharp exciton - biexciton emission around 1.55 µm persisting to temperatures above 70 K; the prerequisite for single photon sources working at liquid nitrogen temperature for fiber-based quantum information and cryptography systems
Originele taal-2Engels
TitelNanophotonics for Communication: Materials, Devices, and Systems IV
RedacteurenN.K. Dhar, A.K. Dutta, M.S. Islam
Plaats van productieBellingham
UitgeverijSPIE
Pagina's677904-1/10
ISBN van geprinte versie978-0-8194-6939-7
DOI's
StatusGepubliceerd - 2007
Evenementconference; Nanophotonics for communication: materials, devices, and systems IV r 2007, Boston, Massachusetts, USA; 2007-09-10; 2007-09-11 -
Duur: 10 sep 200711 sep 2007

Publicatie series

NaamProceedings of SPIE
Volume6779
ISSN van geprinte versie0277-786X

Congres

Congresconference; Nanophotonics for communication: materials, devices, and systems IV r 2007, Boston, Massachusetts, USA; 2007-09-10; 2007-09-11
Periode10/09/0711/09/07
AnderNanophotonics for communication: materials, devices, and systems IV r 2007, Boston, Massachusetts, USA

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '1.55-μm range InAs/InP (100) quantum dot telecom devices'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit