1.55-μm InAs quantum dot distribution control on truncated InP pyramids and regrowth by selective area eritaxy

J. Yuan, P.J. Veldhoven, van, R. Notzel

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Samenvatting

No abstract
Originele taal-2Engels
TitelPhysics@FOM Veldhoven, 19-20 January 2010, Veldhoven, The Netherlands
RedacteurenM. Graef, de, G. Zegers, E. Min, F. Pavert, van de
Plaats van productieUtrecht
UitgeverijStichting FOM
Pagina'sP03.16-
StatusGepubliceerd - 2010

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '1.55-μm InAs quantum dot distribution control on truncated InP pyramids and regrowth by selective area eritaxy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit