151Eu Mössbauer spectroscopic study of the phosphor SrAl12O19:Eu with the magnetoplumbite structure

H.T.J.M. Hintzen, C.J.M. Denissen, H.M. Noort, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
132 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)247-259
TijdschriftMaterials Research Bulletin
Volume24
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1989

Citeer dit