15-Stage compact Marx generator using 2N5551 avalanche transistors

T. Huiskamp, T. Borrias

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van '15-Stage compact Marx generator using 2N5551 avalanche transistors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen