1.43 µm InAs bilayer quantum dot lasers on GaAs substrate

L. Li, M. Rossetti, A. Fiore, G. Patriarche

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '1.43 µm InAs bilayer quantum dot lasers on GaAs substrate'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen