14 MeV calibration of JET neutron detectors-phase 1: calibration and characterization of the neutron source

JET Contributors

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '14 MeV calibration of JET neutron detectors-phase 1: calibration and characterization of the neutron source'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie