14-GHz GaNAsSb unitraveling-carrier 1.3-μm photodetectors grown by RF plasma-assisted nitrogen molecular beam epitaxy

Kian Huan Tan, Soon F. Yoon, Sascha Fedderwitz, Andreas Stöhr, Wan Khai Loke, Satrio Wicaksono, Tien Khee Ng, Mario Weiß, Artur Poloczek, Vitaly Rymanov, Ardhendu Patra, Eduward Tangdiongga, Dieter Jäger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '14-GHz GaNAsSb unitraveling-carrier 1.3-μm photodetectors grown by RF plasma-assisted nitrogen molecular beam epitaxy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen