13C-NMR study of the microstructure of ethylene-vinyl alcohol copolymers

H.H.T.M. Ketels, G.P.M. Velden, van der

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van '13C-NMR study of the microstructure of ethylene-vinyl alcohol copolymers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Chemistry

  Physics

  Material Science