13C-NMR met magic angle spinning in katalyseonderzoek

J.H.C. Hooff, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

32 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)131-
TijdschriftChemisch Magazine
Nummer van het tijdschriftMarch
StatusGepubliceerd - 1981

Citeer dit