13C N.M.R. and charge distribution in arylcyclobutenyl cations. Part II

A.E. Hout-Lodder, van der, J.W. Haan, de, L.J.M. Ven, van de, H.M. Buck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)
91 Downloads (Pure)

Samenvatting

13C N.M.R. spectra of I, II, III, IV and V have been measured and a number of important assignments made. The resulting chemical shifts are correlated with calculated charge densities. Compound IV has been compared with the tetraphenylcyclobutadiene dication in the literature.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1040-1046
TijdschriftRecueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas
Volume92
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - 1973

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '13C N.M.R. and charge distribution in arylcyclobutenyl cations. Part II'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit