13C MAS NMR study of solid poly(vinyl alcohol) and of ethylene-vinyl alcohol copolymers

H.H.T.M. Ketels, J.W. Haan, de, A.M. Aerdts, G.P.M. Velden, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
195 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van '13C MAS NMR study of solid poly(vinyl alcohol) and of ethylene-vinyl alcohol copolymers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen