13 years of test experience with short circuit withstand capability of large power transformers

R.P.P. Smeets, L.H. Paske, te

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '13 years of test experience with short circuit withstand capability of large power transformers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen