12th European Sectional Conference on the Atomic and Molecular Physics of Ionized Gases

D.C. Schram (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftSpeciale editieAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)163-315
TijdschriftPlasma Sources Science and Technology
Volume4
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit