12.5GB operation of a novel monolithic 1.55µm BPSK source based on prefixed optical phase switching

C. Kazmierski, D. Carrara, K. Lawniczuk, G. Aubin, J.G. Provost, R. Guillamet

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '12.5GB operation of a novel monolithic 1.55µm BPSK source based on prefixed optical phase switching'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen