1.25 Gb/s subcarrier modulated transmission over graded-index perfluorinated polymer fibre

J. Zeng, A. Ng'Oma, S.C.J. Lee, Y. Watanabe, H.P.A. Boom, van den, A.M.J. Koonen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '1.25 Gb/s subcarrier modulated transmission over graded-index perfluorinated polymer fibre'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering