1.25-Gb/s incoherent spectral OCDMA transmission using integrated en/decoders

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
111 Downloads (Pure)

Samenvatting

The performance of an incoherent spectral optical code-division multiple-access system using integrated en/decoders is experimentally evaluated. Results are shown for a 1.25-Gb/s transmission over 2.25-km standard single-mode fiber in case of a single and two active users. Additionally, the optical and electrical correlation values as well as the crosstalk factors are measured.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2189-2191
Aantal pagina's3
TijdschriftIEEE Photonics Technology Letters
Volume20
Nummer van het tijdschrift24
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '1.25-Gb/s incoherent spectral OCDMA transmission using integrated en/decoders'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit