111 Gb/s transmission with compensation of FBG-induced phase ripple enabled by coherent detection and digital signal processing

M.S.A.S. Al Fiad, D. Borne, van den, T. Wuth, S.L. Jansen, M. Kuschnerov, V. Veljanovski, A. Napoli, H. Waardt, de

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
33 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '111 Gb/s transmission with compensation of FBG-induced phase ripple enabled by coherent detection and digital signal processing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen