111-Gb/s PolMux-Quadrature Duobinary for Robust and Bandwidth Efficient Transmission

F. Machi, M.S. Alfiad, M. Kuschnerov, T. Wuth, D. Borne, van den, N. Hanik, H. Waardt, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
134 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '111-Gb/s PolMux-Quadrature Duobinary for Robust and Bandwidth Efficient Transmission'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen