11 x 224 Gb/s POLMUX-RZ-16QAM transmission over 670 km of SSMF with 50-Ghz channel spacing

M.S. Alfiad, M. Kuschnerov, S.L. Jansen, T. Wuth, D. Borne, van den, H. Waardt, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

48 Citaten (Scopus)
253 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '11 x 224 Gb/s POLMUX-RZ-16QAM transmission over 670 km of SSMF with 50-Ghz channel spacing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen