Urban microclimate analysis of a real compact urban area: CFD and on-site measurements

N. Antoniou, H. Montazeri, Marina Neophytou, B. Blocken

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Urban microclimate analysis of a real compact urban area: CFD and on-site measurements'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen