10Gb/s transmission over 20km single fiber link using 1GHz RSOA by discrete multitone with multiple access

M.K. Hong, N.C. Tran, Y. Shi, E. Tangdiongga, A.M.J. Koonen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

171 Citaten (Scopus)
85 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van '10Gb/s transmission over 20km single fiber link using 1GHz RSOA by discrete multitone with multiple access'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen