10-Gb/s transmission over 20-km single fiber link using 1-GHz RSOA by discrete multitone with multiple access

M.K. Hong, N.C. Tran, Y. Shi, E. Tangdiongga, S.K. Han, A.M.J. Koonen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)
220 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '10-Gb/s transmission over 20-km single fiber link using 1-GHz RSOA by discrete multitone with multiple access'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Physics

Computer Science

Material Science