10 Gbps all-optical full-duplex indoor optical wireless communication with wavelength reuse

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Samenvatting

In an effort to evolve indoor communication with optical wireless techniques, we propose and experimentally demonstrate an all-optical bidirectional architecture for beam-steered infrared pencil beams with symmetric data rates of up to 10 Gbit/s.
Originele taal-2Engels
TitelOptical Fiber Communication Conference 2016, 20-24 March 2016, Anaheim, California
Plaats van productiePiscataway
UitgeverijInstitute of Electrical and Electronics Engineers
ISBN van elektronische versie978-1-9435-8007-1
ISBN van geprinte versie978-1-5090-0735-6
StatusGepubliceerd - 11 aug. 2016

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '10 Gbps all-optical full-duplex indoor optical wireless communication with wavelength reuse'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit