10 Gbit/s RZ transmission at 1309 nm over 420 km using a chain of multiple quantum well semiconductor optical amplifier modules at 38 km intervals

P.I. Kuindersma, G.P.J.M. Cuijpers, J.G.L. Jennen, J.J.E. Reid, L.F. Tiemeijer, H. Waardt, de, A.J. Boot

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '10 Gbit/s RZ transmission at 1309 nm over 420 km using a chain of multiple quantum well semiconductor optical amplifier modules at 38 km intervals'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie